Contact

Mogelijkheden voor vergoedingen van coaching:

Er zijn verschillende manieren om de kosten voor choaching (gedeeltijk) vergoed te krijgen:


Via de werkgever:

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Dit opleidingsbudget kan ingezet worden om effectieve verandering te bewerken bij burn-out klachten of andere klachten die het werk belemmeren. Informeer bij u werkgever, leidinggevende of personeelszaken of u hiervoor in aanmerking komt.

Via de ziektekostenverzekering:

Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf:

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet verbetering poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coaching traject bij Praktijk Kroonen worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever, bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie of voorkoming van langdurig ziekteverzuim.

Via het UWV:

Wanneer je een uitkering via het UWV ontvangt, kun je bij de uitkeringsinstantie informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.