Mogelijkheden voor vergoedingen

Wanneer je besluit tot coaching kun je mogelijk de kosten hiervan (gedeeltelijk) vergoed krijgen: 

Via de ziektekostenverzekering:

Dat ligt aan jouw verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na.
Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching vergoed in het aanvullende pakket.

Via de werkgever:

Vaak reserveert een werkgever een budget per medewerker voor scholing en coaching.
Dit budget kan ingezet worden om effectieve verandering te bewerkstelligen bij klachten die het werk belemmeren.
Het voordeel van bezoek aan een coach is dat er meestal geen wachtlijst is.
Informeer bij je werkgever, leidinggevende of afdeling personeelszaken of je hiervoor in aanmerking komt.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf:

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coaching traject worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim.

Via het UWV:

Als je een uitkering via het UWV ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.