Contact

Klachten:

Een klacht?

Praktijk Kroonen streeft er naar iedereen zo goed mogelijk te helpen en aan de ondersteuningsvraag van jou te voldoen. Het kan soms zo zijn dat je niet tevreden bent en dat je een klacht hebt. Een klacht kan gaan over de geleverde ondersteuning, houding en/of gedrag van het personeel van Praktijk Kroonen. Wij vinden het belangrijk dat je praat over datgene waar je niet tevreden over bent. Alleen dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Je kunt ons altijd mailen, bellen of op een andere manier contact zoeken die voor jou prettig is. Praktijk Kroonen heeft een klachtenregeling. Hierin kun je terug vinden wat wij doen met je klacht, wat je zelf zou kunnen doen en aan wie je hulp kunt vragen.

Wat kun je doen met jouw klacht?

Allereerst adviseren wij: praat over je klacht met je hulpverlener. Leg uit waar je ontevreden over bent.
Het personeel van Praktijk Kroonen zal goed luisteren naar wat je te zeggen hebt en gaat samen met jou kijken hoe je het graag (anders) zou willen. Wij willen graag dat je tevreden bent over de geleverde hulpverlening.
Soms durf je een klacht niet zo goed te bespreken. Zorg dan ervoor dat je de klacht met iemand bespreekt die je wel vertrouwd. Diegene kan jou helpen om de klacht bespreekbaar te maken. Wij zouden het dan zeer op prijs stellen als zij of hij ons benadert, het spreekt vanzelf dat zij of hij tijdens een gesprek aanwezig zal zijn om jou te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van jou klacht.